Aplikované 3D modelování

Jak pro svoji potřebu za účelem vývoje prototipů a návrhů vlastních konstrukčních řešení, tak pro potřeby našich zákazníků vyvíjíme technické 3D modely konstrukcí pro aplikované použití. Jejich používání v naší každodenní praxi je již neoddělitelné od rychlého a velmi přesného sestavování cenových kalkulací, bez kterých již dnes není myslitelná prakticky žádná větší zakázka.

Zjednodušený postup aplikovaného 3D modelování spočívá v následujícím postupu:

 1. Zadání projektu zákazníkem – představa o budoucí konstrukci výrobku
 2. Skica, náčrt nebo zjednodušená technická dokumentace zákazníka
 3. Vývoj 3D modelu
 4. Schválení konstrukce zákazníkem
 5. Aplikace 3D modelu do výrobní dokumentace
 6. Sestavení cenové kalkulace projektu
 7. Nabídka zákazníkovi
 8. Výroba výrobků dle zadání projektu

 

Na několika praktických příkladech lze ukázat jednotlivé vývojové fáze aplikovaného 3D modelování v naší praxi.

 • příklad vývoje hliníkového krytu CNC stroje
 • příklad vývoje nerezové reklamní tabule
 • příklad vývoje ocelového vývěsního štítu restaurace
 • příklad vývoje ocelové konstrukce tvarového schodiště