MIKRO PULSNÍ TIGové bodování & TIGové svařování

Pro TIGové svařování hran a pojů AL a nerez plechů používáme speciální svařovací agregát KEMPPI MASTERTIG MLS™ 2300 AC/DC. Agregát umožňuje TIGové mikroPULSní nabodování plechů do požadovaného tvaru sestavy, a následné TIGové zavaření spojů a hran, což značně zjednodušuje a zrychluje jinak drahou práci obsluhy. Pro méně kvalitativně náročné TIG svařování nerezů používáme afregát Alfin 150 TIG.