Energetická sanace areálu firmy Bohuslav Jurka

Energetická sanace areálu firmy Bohuslav Jurka

Název projektu: Energetická sanace areálu firmy Bohuslav Jurka
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016601

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti. Předmětem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti 2 budov v majetku firmy Bohuslav Jurka v Třebíči, prostřednictvím zateplení obvodových stěn, střech a výměně výplní otvorů. Dále je také navržena i výměna stávajícího laserového řezacího stroje za nový energeticky úspornější laserový řezací stroj. Projekt bude realizován v objektu, který je ve vlastnictví společnosti Bohuslav Jurka. Místo realizace projektu je na adrese Bezručova 1, Třebíč. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti. Dojde také k snížení emisí CO2, zvýšení kvality pracovních procesů, lepší ekonomice výroby, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, rozvoji společnosti, výraznému snížení energetické náročnosti a snížení emise spalin. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.