LASERové značení – gravírování & LASERové děrování profilů

LASERové gravírování

Pokud je potřeba do povrchu kovového materiálu provést nesmazatený vryp do libovolné hloubky materiálu ať už za účelem nezaměnitelného označení dílce, nebo označení polohy bodů (např. roztečí) na dílci nebo z estetických důvodů, nabízíme LESERové gravírování povrchu.
Snížením výkonu LASERového paprsku na našem pálícím LASERovém CNC stroji je možné během realizace výpalku, nebo i dodatečně například na svařený jeklový rám vypálit téměř libovolný zákazníkem požadovaný tvar-značku-logo na shora dostupné místo.
Gravírování se používá:

  1. pro číselné označování výpalků – kódy
  2. pro označování středů a roztečí otvorů, dodatečně dovrtávaných otvorů v případech, kdy tloušťka plechu je velká a potřebný průměr otvoru příliš malý na to, aby bylo možné otvor vypálit během realizace výpalku (např. M6 do tl. 10mm)
  3. pro vypalování log a emblémů do materiálů jako nerez a hliník, u kterých se neuvažuje další povrchová úprava (např. nátěr)

LASERové děrování profilů

Všude tam, kde chceme získat tvarové otvory v profilech (jekl, U, L) můžeme dodatečně do profilu dopálit potřebné otvory a to i z několika stran profilu.
Tato služba je však velmi časově náročná na přípravu a seřízení stroje i přípravku, proto je ekonomicky výhodná až u větších sérii, nebo opakované výrobě, nebo tam, kde jinou dostupnou metodou není možné tuto výrobní operaci zrealizovat.
Např. při opakované výrobě dvou otvorů Ø 40 do U80 je již ekonomická dávka 100ks. Konvenční postupy (vrtání v přípravku, nebo značení+vrtání) již při takto malém počtu ks vychází cenově srovnatelně, ale jsou méně přesné a pomalé!
Např. při výrobně zavěšovacích otvorů pro háky polic u jeklových proflů lze i bez použití speciálního děrovacího stroje rychle a přesně vytvořit libovolné otvory.