Stroje pro vývoj přípravků

Pro malé zatížení (malé počty výrobků) a zejména svépomocí vyráběné přípravky používáme ještě další strojní zařízení a vybavení se kterým již pro výrobu nepočítáme a tímto technologickým směrem není naše výroba specializována.